Tanke

”Hur kan ett barn hantera HIV/AIDS, droger och kriminalitet när han eller hon inte ens kan läsa eller skriva?”
Sven Tumba.

Vi är

En organisation som med sporten som katalysator vill utveckla barns läs-, skriv- och räknekunskaper.

Vi tycker

Utbildning är den bästa hjälp till självhjälp man kan ge ett barn.

Till minne

av Sven och Per

Jan Eliasson

Intervju

Buhle Moyo

Proj. manager SFE

Sven Tumba (1931-2011)

Varför starta en fond?

Så här kan du hjälpa till

Det finns många möjligheter att hjälpa till att ge barnen en bättre framtid.

Är du privatperson kan du lämna bidrag genom SMS, post- eller bankgiro eller göra en direktbetalning via vår hemsida.

Vi har fantastiska exempel på hur skolor i Sverige på olika sätt kan hjälpa till. Läs mer under respektive rubrik på Bloggen.

Läs mer

Så här går det till

Skolor som vill samarbeta med SFE måste vara villiga att förändras på flera plan.

Under första halvåret

  • Utvärdera, utveckla och säkerställa kompetensen hos all skolpersonal
  • Starta upp utbildning i läs- och skrivkunskap

Därefter

  • Förutsatt positiv utvärdering startar sportprogram, matematikutbildning och kompetensutbildning av all personal

Vi delar inte ut medel direkt till skolorna. Vi betalar för tjänster som utförs för skolornas räkning. Pengarna passerar noggranna kontroller innan betalning genomförs.

Läs mer

Blogg &
Press

Intervju Jan Eliasson

Läs mer...

Intervju Buhle Moyo

Läs mer...

Sven Tumba (1931-2011) berättar
Jag har haft en lång karriär inom olika sporter, något som berikat mitt liv oerhört mycket. Efter allt jag fått uppleva vill jag ge något tillbaka, speciellt till dem som inget har. Jag har rest mycket i Sydafrika och lagt märke till barnen på gatorna som verkade helt utlämnade åt sig själva. [...]

Läs mer...

Blogg.

Press