start
problem
goal
whatwedo
donor
global
news
about


Hur kan ett barn hantera HIV/AIDS, droger och kriminalitet när han eller hon inte ens kan läsa?

"Att bekämpa analfabetism, mobbing och fattigdom är vår största och viktigaste utmaning i livet."Grundare, Sven Tumba

Genom idrott, lek och utbildning, kommer barn att växa upp i gemenskap med respekt för varandra. Det ger dem framtidshopp och kunskaper som kan föras vidare till familj och vänner.

Idrott kan vara avgörande i kampen mot analfabetism, mobbning och fattigdom och förhoppningsvis ett stort steg mot fred i världen.

Med din hjälp kan vi vinna kampen!

Läs mer

Idrottspartners

FIFA och UEFA, de världsledande fotbollsorganisationerna stödjer STEF.

Brev från Sepp Blatter, FIFA
Brev från Lennart Johansson, UEFA

Partner AstraZeneca

Sven Tumba Education Fund är ett gott exempel där AstraZeneca globalt stödjer lokala aktiviteter som är förenliga med vår verksamhet att öka människors hälsa och livskvalitet. AstraZeneca i Sydafrika är den lokala projektledaren som säkerställer goda arbetsmetoder och kontinuitet.

Community Support Policy


Skänk en gåva

Stadion

Holavedsgymnasiet i Tranås anordnade en välgörenhetsgala!


Josefin och Hanna, elever från Holavedsgymnasiet valde att anordna en gala för att samla in pengar till Sven Tumba Education Fund. Galan blandade information om fonden med underhållning i form av dans, musik och teater. Ett mycket uppskattat projekt som lyckades samla in 20 000 kr till fonden.

Läs mer

"Brist på utbildning och fattigdom går hand i hand."Global programförklaring

FN har satt som sitt mål att bereda grundläggande utbildning för alla barn i världen till år 2015.

Jan Eliasson,
f.d. President för FN:s Generalförsamling

Läs mer


Stadion

Busskampanj i Göteborg och Stockholm, juni 2009.
Stadion

Professionella idrottsklubbar och framsynta företag adopterar skolor!


Djurgården och SynTrygg har nu beslutat sig att som första idrottsklubb och företag adoptera varsin skola i området.